Semalt: Jak řešit problémy s daty na webu?

Společnosti se staly běžnou praxí získávání dat pro obchodní aplikace. Společnosti nyní hledají rychlejší, lepší a účinnější techniky pravidelného extrahování dat. Škrábání webu je bohužel velmi technické a zvládnutí vyžaduje poměrně dlouhou dobu. Dynamický charakter webu je hlavním důvodem obtížnosti. Rovněž poměrně mnoho webů je dynamických webů a je velmi obtížné je oškrábat.

Web Scraping výzvy

Výzvy v extrakci webu pramení ze skutečnosti, že každý web je jedinečný, protože je kódován odlišně od všech ostatních webů. Je tedy prakticky nemožné napsat jediný program pro stírání dat, který dokáže extrahovat data z více webových stránek. Jinými slovy, potřebujete tým zkušených programátorů, který kóduje vaši webovou škrabací aplikaci pro každý jednotlivý cílový web. Kódování aplikace pro každý web je nejen únavné, ale také nákladné, zejména pro organizace, které vyžadují pravidelnou extrakci dat ze stovek webů. Webové škrabání je již nyní obtížný úkol. Obtížnost je dále umocněna, pokud je cílové místo dynamické.

Některé metody používané pro omezení obtíží při získávání dat z dynamických webových stránek jsou uvedeny níže.

1. Konfigurace serverů proxy

Odpověď některých webů závisí na geografickém umístění, operačním systému, prohlížeči a zařízení, které se k nim používá. Jinými slovy, na těchto webových stránkách budou data, která budou přístupná návštěvníkům v Asii, odlišná od obsahu přístupného návštěvníkům z Ameriky. Tento druh funkce nejenže zaměňuje webové prohledávače, ale také jim ztěžuje procházení, protože musí zjistit přesnou verzi procházení a tato instrukce obvykle není v jejich kódech.

Vyřešení problému obvykle vyžaduje nějakou manuální práci, abyste věděli, kolik verzí má konkrétní web, a také nakonfigurujte servery proxy pro sběr dat z konkrétní verze. U webů, které jsou specifické pro danou lokalitu, bude navíc muset být váš datový škrabák nasazen na serveru, který je založen na stejném místě s verzí cílového webu.

2. Automatizace prohlížeče

To je vhodné pro weby s velmi složitými dynamickými kódy. To se provádí vykreslením veškerého obsahu stránky pomocí prohlížeče. Tato technika se nazývá automatizace prohlížeče. Selen může být použit pro tento proces, protože má schopnost řídit prohlížeč z libovolného programovacího jazyka.

Selen se ve skutečnosti používá především pro testování, ale funguje perfektně pro extrahování dat z dynamických webových stránek. Obsah stránky je nejprve vykreslen prohlížečem, protože to se stará o výzvy kódu JavaScript pro reverzní inženýrství pro načtení obsahu stránky.

Když je obsah vykreslen, je uložen místně a zadané datové body jsou extrahovány později. Jediný problém s touto metodou je, že je náchylný k četným chybám.

3. Vyřizování žádostí o příspěvek

Některé webové stránky ve skutečnosti vyžadují před zobrazením požadovaných dat určitý uživatelský vstup. Pokud například potřebujete informace o restauracích v určitém geografickém umístění, mohou některé weby před přístupem k požadovanému seznamu restaurací požádat o PSČ požadovaného místa. Pro prolézací moduly je to obvykle obtížné, protože vyžaduje vstup uživatele. Chcete-li se však o tento problém postarat, lze žádosti o příspěvek vytvořit pomocí příslušných parametrů pro váš nástroj pro seškrabávání, abyste se dostali na cílovou stránku.

4. Výroba URL JSON

Některé webové stránky vyžadují volání AJAX k načtení a aktualizaci jejich obsahu. Tyto stránky je obtížné seškrabat, protože spoušť souboru JSON nelze snadno vysledovat. Vyžaduje tedy ruční testování a kontrolu, aby bylo možné určit příslušné parametry. Řešením je výroba požadované JSON URL s příslušnými parametry.

Závěrem lze říci, že dynamické webové stránky jsou velmi komplikované, takže vyžadují vysokou úroveň odbornosti, zkušeností a sofistikované infrastruktury. Některé společnosti zabývající se webovým škrabáním to však zvládnou, takže možná budete muset najmout společnost na škrábání dat od třetích stran.

send email